Historie

KLUBBENS HISTORIE

Af Kim Armand Nielsen

MC Chaufførerne nyder den status at være blandt de ældste eksisterende motorcykelklubber i Danmark! Selvom stiftelsen af foreningen MC-Chaufførerne, der rækker tilbage til 1970, ikke hører blandt de tidligste regulære såkaldte Touring-klubber, så har klubben formået at gennemgå adskillige generationsskifter, hvor andre ældre, såvel som yngre, klubber har måttet lukke ned i mangel på nye medlemmer.

Motorcyklismen i Danmark, anskuet som motorcykel-klubber, hænger tæt sammen med fremkomsten af de første japanske motorcykler som udfordrede de klassiske, primært engelske, mærker på ydelse, holdbarhed og pris og derved blev ganske populære. I midten af 60’erne begyndte der således at blive afholdt lokale weekend-arrangementer for det stigende antal motorcyklister som de japanske motorcyklers fremgang havde medført, og et af disse blev arnested for skabelsen af en landsdækkende forening der kunne centralisere oplysninger om hvor og hvornår disse træf blev afholdt. Hermed var MC Touring Club skabt og under MCTC’s bogholderi udviklede træf, touring-kørsel og lokal klub-aktivitet hurtigt sig på tværs af landet. 

Således havde en lille sammentømret flok i Fredericia noteret sig at mange deltagere ved de træf de kørte til i ind og ud -land var forbundet i klubber med markante klubmærker på skuldre eller veste der understregede samhørigheden. Derfor samledes man i efteråret 1970 i ungdomsværelset hos Svend Dahls forældre på Baldersvej, hvor et navn og vedtægts-sæt blev lagt på papiret: MC-Chaufførerne var skabt!

Med kontingentbetalende medlemmer; vedtægter og bestyrelse, gik jagten ind på egnede klublokaler og tidligt lejede man sig i en sidebygning til en tømrervirksomhed i Brovad. 

Drømmen om lokaler som kardinalpunkt for klubbens virke holdt dog ikke helt: Brovad viste sig hurtigt at være for fjernt til at medlemmerne brugte klublokalerne til dagligt. Sammenholdt med at klubben i praksis ikke var ideal-lejere og til dels vice versa omkring udlejeren, fik tiden i Brovad sin ende efter et par år.

Uden klublokaler blev MC-Chaufførernes lokale aktiviteter gennem en periode derfor klaret med et stambord på Diskotek Drop-inn i Oldenborggade, hvorunder mængden af parkerede motorcykler generede den lokale politimester á den tidligere politistation lige rundt om hjørnet. Den tilbagevendende debat blev forsøgt udnyttet konstruktivt ved at bringe manglen på egnede klublokaler i tale.

Efter et stykke tid som matrikel-løs fik man nys om mulighed for lokale i den nedlagte Nørremarks-skole ved Egumvej og hvadenten argumenterne overfor politiet havde haft sin indvirkning eller ej forflyttede klubben sit virke til Nørremarksskolen i 1973 efter indgåelse af en lejeaftale med kommunen.

Med lokalerne på (oprindeligt kaldt) Stenhøjvej udviklede klublivet og ikke mindst medlemstallet sig støt op igennem 70’erne og fra oprindeligt blot at leje af et af de to tidligere klasselokaler med tilhørende entre og toilet, der let var overbefolket på klubaftener, ekspanderede klubben ét lokale af gangen, således at man i ’77 (med et medlemstal der var støt på vej til klubbens “all time high” på 129 i 1979) havde fået råderet over hele stueetagen, samt den oprindelige lejlighed over klublokalet, som af praktiske hensyn var erklæret uegnet til beboelse efter at sidste beboer havde ligget i én lang krig med den larmende underbo. Beboerne i den anden ende af 1. sal var der i modsætning sjældent nogen kontroverser med, og det har ligefrem været en og samme familie der har beboet den ende af Nørremarksskolen siden starten af 70’erne til dags dato.

Igennem 70’erne var klubbens stamværtshus blevet dels Diskotek Børsen og dels Gaslight, begge beliggende i Danmarksgades daværende minefelt. I 1977 afholdtes MC Chaufførernes nytårsaften ligefrem som en lukket fest på Gaslight! 

Dengang var byens natteliv præget af i praksis sølle to natbevillinger og som værtshusene lukkede kl.01 var der et træk af folk gennem byen når man rykkede videre til nat-diskotekerne – Bortset fra halvdelen af Gaslights gæster, der rykkede festen ud i klublokalerne på Stenhøjvej. På fredage var aftenen i forvejen startet med det ugentlige klubmøde inden nogle skulle videre ‘i byen’. Trafikken mellem Danmarksgade og klublokalerne foranledigede ligefrem at man kunne sætte sig i en taxa og bede om at blive kørt i ‘klubben’ – og komme frem uden nogen misforståelse om adressen! Undervejs har sågar et af de danske rockbands holdt efterfest på Kobbelvænget efter tip fra et klubmedlem tilstede backstage på teatret.

Tidligt i 80’erne solgte den karismatiske ejer af Gaslight, Claus, værtshuset hvorefter at der ikke vedblev det samme brug fra klubbens side. Medlemmerne var måske også blevet af en anden, og en anelse ældre type der ikke gik så meget på værtshus men holdt sig til fredags-klubmøderne og lørdags-festerne i klublokalerne. 

Omkring ’88 blev hjørnet med Gaslight saneret. Klubmedlemmerne sikrede sig i sidste øjeblik Gaslights facadeskilt, som i en årrække beklædte baren i klublokalerne.

Klubben har i forbindelse med to jubilæer afholdt træf udenfor matriklen: I 1975 ved Vejle Landevej og i 1980 på Sønderskov Camping! Efterfølgende har især klub-jubilæer været afholdt som fest/motorcykeltræf på grunden ved klublokalerne. Men igennem det nye årtusinde har der istedet været afholdt ‘Sommerfest’ årligt. Igennem lang tid har der også været tradition for en velbesøgt old-boys fest i.f.m. 5-års jubilæerne. Derved har klubben stadig en god kontakt med sine rødder.

I det nye årtusinde faldt mange ejendommes drift tungt i kommunens budget hvorfor en del blev udbudt til salg, herunder Nørremarks-skolen. Efter en dyb vejrtrækning besluttede klubbens medlemmer at det under ingen omstændigheder kunne blive bedre og samlede penge ind til at kunne byde på lokalerne. Således har MC-Chaufførerne været herre i eget hus siden 2012.

/Kim Armand


Klubhuset, den tidligere Nørremarksskole